lördag 16 april 2011

en lastväxlare

-Du måste skaffa dig en lastväxlare !! säger H när jag suckar lite uppgivet över ett antal mindre behagliga lass som såväl jag själv som andra lastat över mig. Han har alltid praktiska råd till hands och oftast med hjälp av allehanda fordon eller makapärer som han under sitt yrkesverksamma liv hanterat. Och det hjälper faktiskt. Det tar udden av bittertonen som annars skulle bli för mäktig och som inger skräck för att den skall stanna kvar. För vad är värre än att vara en martyr som inte klarar av att hantera egna och andras tillkortakommanden av olika slag och så blir man sittande där suckande och just bitter. Lastväxlare är visst en slags mojäng som byter t ex gruslass - när man har ett fullt lass hälls gruset av och automatiskt lyfts ett nytt flak att lasta på. ;-). Den som bär lastar man på ...

Inga kommentarer: